Praha 14 kulturní je příspěvkovou organizací Prahy 14, jejíž hlavní náplní je podpora kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel této městské části. Obsahem její činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, komunitních společenských a sportovních aktivit.

KD Kyje

Plechárna

Kalendář akcí

Půjčovna

Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje)
Chceme, aby Praha 14 společensky i kulturně ožila. Proto musíme do dění zapojit samotné obyvatele.
Budování dlouhodobých vztahů s místními nám může pomoct v podpoře lokálních kulturních, komunitních a společenských aktivit. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.