Komunitní rozvoj Prahy 14

Koncept „Inteligentního komunitního rozvoje“ si klade za cíl řešit otázku společenské soudržnosti využitím přístupů sociálních věd. K tomu lze významným způsobem přispět, pokud funguje lokální komunitní prostředí jako podpůrná síť, generátor myšlenek a realizátor rozvojových projektů. Autorem projektu je studio antropologického výzkumu Anthropictures.

 

Ve spolupráci s MČ Praha 14 bylo třeba aktivní občany a skupiny nejdříve najít. Během dvou měsíců tak identifikoval tým čtyř sociálních antropologů a antropoložek mezi 45 000 obyvateli více než 110 aktivních komunitních skupin. Tím byl položen základní kámen – „Komunitní monitoring“. Ve druhé fázi nastupuje „Tým komunitních koordinátorů“.

 

Kdo je komunitní koordinátor/ka (KK)?

Komunitní koordinátor/ka je terénní výzkumník – sociální vědec, který na základě antropologického výzkumu napomáhá rozvoji aktivního komunitního života. V lokálním prostředí hledá příležitosti pro zapojení obyvatel a zvýšení kvality života. Práce KK vede k rozvoji občanské společnosti, participativní demokracie a celkové sociální soudržnosti.

 

Více informací: http://www.anthropictures.cz/inteligentni-komunitni-rozvoj/

 

Závěry práce komunitních koordinátorů najdete v monitorovacích zprávách níže:

 

Komunitní rozvoj Prahy 14_druhá monitorovací zpráva TKK