Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
IČ: 75122987, DIČ CZ75122987

bankovní spojení : Equa bank a.s. , Karolinská 661/4,186 00 Praha 8

č.ú. : 1015322752/6100

Zapsaný v OR, vedený MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1069

 

MgA. Tereza Němečková, pověřená řízením
tereza@praha14kulturni.cz
+ 420 777 622 952

 

Zdena Rudolfová, vedoucí produkce Plechárna a akce
zdena.rudolfova@praha14kulturni.cz
+420 739 926 422

 

Kamila Fröhlichová, vedoucí marketingového oddělení
kamila@praha14kulturni.cz

 

Nikol Ivanovová, vedoucí ekonomického oddělení
nikol.ivanovova@praha14kulturni.cz

 

Lenka Adamcová, sekretariát
lenka.adamcova@praha14kulturni.cz
+ 420 226 220 531, + 420 724 812 158

 

Mgr. et Mgr. Radek Novák, účetní, ekonom
radek.novak@praha14kulturni.cz

 

Helena Majerová, účetní
helena.majerova@praha14kulturni.cz

 

Vojtěch Havlovec, externí produkce
produkce@stopzevling.cz
+420 604 121 493

 

Jakub Novosad, provozní kaváren
kavarna@praha14kulturni.cz
+ 420 777 012 324

 

Nikol Vlčková, asistentka ředitelky
nikol.vlckova@praha14kulturni.cz

 

Dáša Hladná, tisková produkce a marketing H55
dasa.hladna@praha14kulturni.cz
+420 602 386 469

 

Veronika Dočkalová, kalendář akcí, asistentka marketingu
veronika@praha14kulturni.cz
+ 420 733 254 461

 

Karolína Pepelanov, marketing Plechárna a KD Kyje
karolina.pepelanov@praha14kulturni.cz
+ 420 734 879 853

 

Jan Čečrdle, IT
jan.cecrdle@praha14kulturni.cz

 

Karolína Hlavičková, asistentka kanceláře ředitele
karolina.hlavickova@praha14kulturni.cz
+ 420 608 603 939

 

KD KYJE: 

 

Simona Vlašimská, vedoucí KD Kyje
simona.vlasimska@praha14kulturni.cz
+ 420 603 400 888

 

Martin Tůma, provoz a pronájmy
martin.tuma@kdkyje.cz
+ 420 724 099 889, + 420 226 220 533

 

Damián Štolfa, technik
damian.stolfa@kdkyje.cz
+420 773 248 779

 

H55

 

Klára Mišunová, vedoucí H55
klara.misunova@praha14kulturni.cz
+ 420 777 862 614

 

Soňa Skřípská, produkční H55
sona.skripska@praha14kulturni.cz
+ 420 604 683 655

 

PLECHÁRNA ČERNÝ MOST: 

 

Monika Hillebrandová, vedoucí centra Plechárna

monika@praha14kulturni.cz
+ 420 774 172 789

 

Lukáš Fokt, provoz

lukas@praha14kulturni.cz

+420 731 646 167

 

Kateřina Plevová, provoz a produkce

katerina.plevova@praha14kulturni.cz

+ 420 777 783 662

 

Zdeněk Strejček, správa budovy
zdenek.strejcek@praha14kulturni.cz
+420 731 639 550

 

Zuzana Vernerová, komunitní koordinátorka
zuzana.vernerova@praha14kulturni.cz
+420 724 748 238

 

SAZEBNÍK PRONÁJMŮ