ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE


1 NÁZEV SUBJEKTU

PRAHA 14 KULTURNÍ


2 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Praha 14 kulturní je příspěvkovou organizací Prahy 14, jejíž hlavní náplní je podpora kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel této městské části. Obsahem její činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, komunitních společenských a sportovních aktivit.


3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Kontakty naleznete zde.


4 KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Poštovní: PRAHA 14 KULTURNÍ, Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje

4.2 Adresa pro osobní návštěvy: Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje

4.3 Úřední hodiny: PO – ČT od 09:00 do 15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla: +420 226 220 531 sekretariát. další kontakty viz „Kontakty

4.5 Číslo faxu: —

4.6 Adresa webu: www.praha14kulturni.cz

4.7 Adresa e-podatelny: info@praha14kulturni.cz

4.8 Další elektronické adresy: viz „Kontakty


5 Případné platby lze poukázat na číslo účtu 1015322752/6100 Equa bank a.s.


6 IČ: 75122987


7 DIČ: CZ75122987


8 DOKUMENTY                                               

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů: Zřizovací listina, Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024

8.2 Rozpočet:

Návrh rozpočtu Praha 14 kulturní na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2022-2023
Rozpočet Praha 14 kulturní na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2021-2022
Rozpočet Praha 14 kulturní na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2020-2021
Rozpočet Praha 14 kulturní na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2019-2020

9 ŽÁDOSTI O INFORMACE  

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možné doručit osobně na adresu sídla organizace. Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 v předem dohodnutém čase, zaslat písemně na adresu sídla organizace, elektronicky na e-mailovou adresu info@praha14ulturni.cz, prostřednictvím datové schránky nebo telefonicky na telefonním čísle sekretariátu. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004, Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.    


11 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY: —            


12 FORMULÁŘE: —             


13 POPISY POSTUPŮ, NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ: —  


14 PŘEDPISY      

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: interní dokumenty (směrnice)    

14.2 Vydané právní předpisy: —            


15 ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ            

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: —

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: —


16 LICENČNÍ SMLOUVY: —


17 VÝROČNÍ ZPRÁVY: —