Olympiáda seniorů

ProJarku2

Olympiáda pro seniory okořeněná o doprovodný program v parku mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem.

Těšit se můžete na soutěže pro týmy i jednotlivce, ukázku thai-chi s možností zapojení se do cvičení, petánque, vystoupení dětí z DDM Praha 9, ceny i občerstvení pro každého účastníka olympiády a speciální workshop ve spolupráci s VŠ Palestra (vyzkoušení přístroje In-Body).

Akce bude probíhat v malebném Central parku Černý Most, 800 metra od autobusové zastávky Poliklinika Černý Most(bus č. 181, 202).

Kdy: září 2013
Kde: areál Central parku mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem

Pořadatel: Český červený kříž 
Partneři: Praha 14 kulturní, Palestra