Veřejné projednání strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas proběhne 17. dubna v Galerii 14

Praha 14 a Praha 14 kulturní vás zvou na veřejné projednání pracovní verze


„Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14″

 17. dubna 2013, 17:00 – 19:30 hodin

Galerie 14 (náměstí Plukovníka Vlčka 686, Černý Most II, Praha 9)


Co je strategie:

– dokument, který definuje dlouhodobý rozvoj v oblastech kultury, umění, sportu a volného času
– podklad pro spolupráci úřadu městské části a organizací i jednotlivců na Praze 14
– vize budoucnosti Prahy 14, které jsme všichni součástí


Proč je důležité přijít:

– budete mít možnost komentovat navržené cíle a aktivity
– můžete s námi zpřesnit problémy, které identifikoval užší pracovní tým a navrhnout některá řešení
– vaše komentáře budou zapracovány a poslouží jako podklad pro finální podobu dokumentu, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu na podzim 2013


Zváni jsou:

– zastupitelé MČ, zástupci úřadu MČ
– zástupci neziskových i komerčních subjektů, vzdělávacích institucí i široká veřejnost


Rámcový program projednání:

– představení dosavadních výstupů a analýz
– seznámení s navrženým obsahem strategie
– debata nad pozitivy, negativy situace kultury, sportu a volného času v MČ a návrhy řešení
– představení dotazníkového šetření, které bude probíhat s veřejností

pozvanka