Praha 14 má nadúrovňový tubus metra, románský kostel sv. Bartoloměje z třináctého století, ojedinělý Pražský zlom, dva největší rybníky v Praze, sídliště Černý Most, historickou část a IKEU. A co je hlavní – je domovem 47 tisíc obyvatel.

Cítit se doma znamená mít rád nějaké místo, mít k němu hlubší vztah způsobený vzpomínkami, zážitky či kořeny. V takovém místě se cítíme dobře, pečujeme o něj a identifikujeme se s ním. Cítit se doma je jevem ryze kulturním.

_foto praha 14 kulturni je

Praha 14 kulturní je příspěvkovou organizací Prahy 14, jejíž hlavní náplní je podpora kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel této městské části. Obsahem její činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, komunitních společenských a sportovních aktivit.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.