Pořádáme pro vás tyto akce

 

Komiksový workshop s nePLECHou

22.5.2018

14:00 - 16:00

Plechárna

Turnaj ve stolním fotbálku

23.5.2018

14:00 - 18:00

Plechárna

Workshop: Servis kola

23.5.2018

16:00

Plechárna

Večerní Svěrácká 10

26.5.2018

17:30

Plechárna

Multi kulti den

1.6.2018

16:00 - 20:00

Plechárna

Strawberry Fields 2018

16.6.2018

14:00 - 21:00

Plechárna

Škorpilova 14

17.6.2018

Plechárna