10. 5. Staročeský jarmark

Řimsko-katolická farnost u kostela v Kyjích, Farní Charita Praha 14 a Praha 14 kulturní vás zvou na tradiční

Staročeský jarmark

10. 5. 2014

Začátek: 14 hodin

Místo: přilehlé okolí kostela sv. Bartoloměje a farní zahrady v Kyjích

Program 7. ročníku:

14.00 – 14.05 – Otevření jarmarku – zahájení

14.15 – 14.45 – Šermířské vystoupení – středověké společenské hry

14.45 – 15.00 – Představení Farní charity Prahy14

15.00 – 15.45 – Divadélko Fígl – O bratru Palečkovi a kouzelníku Žitovi neb Figlí pohádky

16.00 – 16.45 – Arcus – gotická hudba

16.50 – 17.15 – Šermířské vystoupení

17.30 – 19.30 – Holokrci – hudba k tanci i poslechu

19.30 – Ukončení jarmarku

Můžete se těšit na:

• Tradiční řemesla –řezbář, kovář, včelář, dráteník, košíkář a další

• Prohlídky kostela s výkladem

• Živé zvířata

• Tradiční dobroty – frgály, trdla, koláče a další

• Pečené selátko