Praha 14 kulturní (dále jen P14K) je příspěvkovou organizací Prahy 14. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Městská část Praha 14, IČ: 00231312, se sídlem ul. Bří. Venclíků 1073, 198 00 Praha 14 na základě zřizovací listiny.

 

Hlavní hlavní náplní P14K je podpora kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel této městské části. Obsahem její činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, komunitních společenských a sportovních aktivit.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI:

Název organizace: Praha 14 kulturní
Právní forma: Příspěvková organizace
Datum vzniku: 1. ledna 2008
Spisová značka: Pr 1069 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Šimanovská 47, 198 00, Praha 14 – Kyje
IČO: 751 22 987
DIČ: CZ 751 22 987
Bankovní spojení: 1015322752/5500
vedený u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
ID datové schránky: ha6kmkk
Adresa webu: www.praha14kulturni.cz
Adresa e-podatelny: info@praha14kulturni.cz
Sekretariát: Lenka Adamcová
E-mail: lenka.adamcova@praha14kulturni.cz

VYMEZENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI:

a) pořádání a zajišťování
kulturně vzdělávacích, společenských a sportovních akcí, odborných seminářů,
kurzů a výstav;

b) organizování přednášek, besed,
soutěží, koncertů, přehlídek a festivalů;

c) zajišťování ediční činnosti a
propagace;

d) podpora vzniku a rozvoje
zájmových, volnočasových, sportovních, uměleckých a kulturních aktivit s
důrazem na zapojení místních komunit;

e) poskytování pronajatých
prostor uvedených v článku V. této zřizovací listiny do užívání na základě
podnájemní smlouvy třetím osobám za účelem plnění předmětu činnosti příspěvkové
organizace uvedených pod bodem a) až d) tohoto odstavce;

f) pronájem zařízení a vybavení
za účelem plnění předmětu činnosti příspěvkové organizace uvedených pod bodem
a) až d) tohoto odstavce.

 

VYMEZENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:

a) hostinská činnost

b) pronájem nemovitostí nebo jejích částí, bez poskytování
jiných než základních služeb spojených s pronájmem,

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
v platném znění – vybrané obory činností náležející do živnosti volné, zaregistrované na živnostenském odboru.

 

Výroční zpráva za rok 2022

Návštěvnost 2022

Rozpočet 2022

ROZPOČET P14K (2018-2021) – SOUBORY KE STAŽENÍ:

Návrh rozpočtu Praha 14 kulturní na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2022-2023
Rozpočet Praha 14 kulturní na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2021-2022
Rozpočet Praha 14 kulturní na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2020-2021
Rozpočet Praha 14 kulturní na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu Praha 14 kulturní na období 2019-2020

DALŠÍ SOUBORY KE STAŽENÍ:

  • Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.
  • Sazebník pronájmů P14K (KD Kyje, H55 a Plechárna) naleznetezde.

 

ORGANIZAČNÍ KULTURA:

P14K si zakládá na zdravé organizační kultuře,
která se vyznačuje přátelskými vztahy, shodě na základních hodnotách, vzájemném
respektu, důvěře a spolupráci. Zaměstnanci svojí činností přispívají naplňování
poslání organizace a dílčích strategických cílů. V centru zájmu jsou obyvatelé
městské části a jejich potřeby.

 

DESATERO ORGANIZAČNÍ KULTURY:

1 Respekt, důvěra a podpora v rámci celého týmu

2 Dodržování etického kodexu organizace

3 Důsledné dodržování legislativních nařízení týkající se nejen příspěvkových organizací

4 Reprezentativní a profesionální vystupování za organizaci

5 Zachovávání principů participace, demokratizace a decentralizace v tvorbě programového obsahu dle potřeb místních obyvatel

6 Podporování rozvoje jak dílčích komunit, tak podporování lokálních komunitních aktérů

7 Podpora místních obyvatel a vyrovnávání příležitostí v přístupu ke kultuře

8 Ekologický přístup – zvažovaní ekologického dopadu, předcházení vzniku odpadu, edukace širší veřejnosti

9 Informování veřejnosti, podávání vždy pravdivých a úplných informací

10 Zájem o veřejné dění v lokalitě