Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024

 

„Městská část Praha 14 – místo, kde se dobře žije“

 

Městská část Praha 14 je atraktivním místem pro život.

 

Dokáže těžit ze své rozmanitosti, krajinné dispozice a dobré dopravní dostupnosti. Svou polohu „na okraji“ obrací ve výhodu a nejen svým obyvatelům ale i návštěvníkům z jiných městských částí nabízí nové formy městského životního stylu (prolínání sportu, aktivního trávení volného času, kultury, umění a komunitních aktivit).

 

Lidé zde tráví aktivně svůj volný čas a nacházejí dostatek příležitostí k vlastnímu vyžití. MČ má rozvinutý spolkový život ve všech svých přirozených částech, který odráží specifika těchto částí. Městská část Praha 14 je prostupnou sítí příležitostí, aktivit a komunit.

 

Pro účel tvorby této strategie je nezbytné vytyčit určitý úběžník, tedy celkovou vizi městské části Praha 14, neboť strategické cíle se ze své podstaty k této vizi vztahují a „slouží jí“. Vzhledem k tomu, že MČ zatím nemá celkový strategický dokument zastřešený vizí (nadřazený Strategii pro kulturu, umění, sport a volný čas), byla celková vize městské části formulována skrze proces tvorby „strategie kultury“, což  posiluje pozici kultury jako motoru rozvoje a proměny MČ.

 

STRATEGII si můžete pročíst a prolistovat zde: